آموزش اتصال اندروید به sql server

اتصال اندروید به sql server چگونه امکان پذیر است؟ آیا ابزار ها و امکانات لازم برای متصل شدن از طریق اندروید به پایگاه داده را می شناسید؟
اتصال پایگاه داده برای برنامه های تولیدی در پلتفرم های مختلف امکان پذیر می باشد، و نوشتن برنامه های بزرگ برای مکان های مهم، نیازمند این است که حتما یک پایگاه داده برای ذخیره ی اطلاعات داشته باشند. تا نرم افزار تولید ی از هر نظر کامل باشد. نبود پایگاه داده یک نقص برای نرم افزار به حساب می آید و عملا قابل استفاده نیست.
حال در پلتفرم اندروید برای اینکه اطلاعات دریافتی از کاربران مختلف در یک نرم افزار اجتماعی را بتواند ذخیره شود به یک پایگاه داده قدرتمند نیاز هست که باید حتما مورد توجه قرار گیرد.

اتصال اندروید به sql server

برای اتصال برنامه های اندروید به پایگاه داده دو روش وجود دارد که هر کدام از این روش ها با کد مخصوص خود این اتصال را برقرار می کند.
1. اتصال با connection String
2. پیاده سازی وب سرویس های Sql Server
در روش اول برای اتصال به پایگاه داده در برنامه های اندروید فقط از طریق کتابخانه JDBC امکان پذیر هست. حال برای اینکه ما بتوانیم در sql server این اتصال را برقرار کنیم باید این کتابخانه را داشته باشیم. به دلیل اینکه اندروید یک سیستم عامل متن باز است به راحتی می توانیم این کتابخانه را از توابع آن برداشت و در برنامه خود به کار بست. پس طی این مراحل به سادگی برنامه اندرویدی به پایگاه داده sql server وصل می شود.
روش دوم برای این اتصال از یک رابط استفاده می کند تا به پایگاه داده متصل شود. در شکل زیر می توانید به طور کامل آن را درک کنید. برای آموزش های کامل در این زمینه به سایت آراد سئو مراجعه کنید.

آموزش اتصال sql server

منبع: آرادسئو