آموزش حرفه ای برنامه نویسی اندروید با c++

آیا برای آموزش حرفه ای برنامه نویسی اندروید، هر زبانی می تواند مفید باشد؟ بهترین زبان برنامه نویسی حرفه ای برای اندروید کدام است؟ آیا c++ می تواند انتخاب خوبی باشد؟
برای یادگیری حرفه ای برنامه نویسی اندروید، شما باید زبان برنامه نویسی خود را نیز برای نوشتن اپلیکیشن های حرفه ای تغییر دهید. زیرا در دوره ی آموزش حرفه ای، شما نیاز به امکانات فراوانی دارید، تا بتوانید با آن امکانات، برنامه های حرفه ای خود را اجرایی کنید.
برای آموزش برنامه نویسی اندروید به صورت حرفه ای، زبان c++ از جمله زبان های مناسبی هست، که برای برنامه نویسی حرفه ای اندروید انتخاب خوبی می باشد. زیرا دارای امکانات خوبی است.
منبع: آرادسئو