بازار خرید برنامه نویسی اندروید سمت سرور

وضعیت بازار برنامه نویسی اندروید سمت سرور چطور است؟ آیا خرید و فروش خدمات مربوط به برنامه نویسی اندروید سمت سرور رونق خوبی دارد؟
کسانی که می خواهند به برنامه نویسی اندروید سمت سرور ورود کنند کنجکاو هستند که بدانند بازار خرید و فروش خدمات در این زمینه چطور است. علاوه بر برنامه نویسی، برنامه نویسان می توانند با تولید نرم افزار های کاربردی گوشی های اندروید فروش خوبی داشته باشند. یکی دیگر از زمینه های کاری مرتبط با برنامه نویسی اندروید سمت سرور ورود به بحث آموزش است که می توان با برگزاری دوره های آموزشی درآمد نسبتا خوبی کسب کرد.