بهترین کتاب برنامه نویسی اندروید سی شارپ

آیا بهترین کتاب برنامه نویسی اندروید را می شناسید؟ به نظر شما خواندن یک کتاب به تنهایی کافی می باشد و رفع نیاز خواهد کرد؟
برای هر آموزشی کتاب یکی از پیشنهادات تاکیدی اساتید می باشد، یعنی شما با مطالعه انواع کتاب ها، می توانید هر نوع مطلبی را آموزش ببینید. برنامه نویسی هم مانند علوم دیگر، کتاب های مختلفی دارد. که شما می توانید با خواندن هر کدام از آن ها، یک مطلبی مهمی را بیاموزید.
برای برنامه نویسی اندروید با زبان سی شارپ، کتاب های متهددی در سطح نت وجود دارد؛ که نمی توان گفت کدام برترین هست؛ زیرا هر کدام موضوعی را به طور مفصل بحث کرده اند و اگر شما می خواهید پیشرفت کنید، باید از چندین کتاب برای برنامه نویسی اندروید سی شارپ، استفاده کنید.
منبع: آرادسئو