درآمد برنامه نویسی اندروید حرفه ای

آیا می توان با برنامه نویسی اندروید حرفه ای به درآمد بالایی دست یافت؟ تا چه اندازه می توان به درآمد زایی برنامه نویسی اندروید حرفه ای اطمینان داشت؟
صحبت در مورد میزان درآمد زایی برنامه نویسی اندروید حرفه ای در حیطه کاری متخصصان است ولی می توان به صورت کلی گفت که برنامه نویسی اندروید اگر به صورت حرفه ای باشد که منجر به تولید برنامه های موفق و ساخت اپلیکیشن های تحت اندروید شود، قطعا درآمد زایی بالایی دارد. ولی خدمات آموزشی برنامه نویسی اندروید حرفه ای و یا خدمات مربوط به برنامه نویسی مانند نوشتن برنامه های سفارشی درآمد متوسطی دارد.