روغن موتور های صورتی نسل جدید برای خودرو های دخترانه

روغن موتور ایرانول 16000 یکی از ملزومات مهم مصرفی خوردروها می باشد برای پاسخ به سوال تحقیق فوق الذکر، لازم بود نمونه هایی از روغن موتورهای نو و فرسوده با سطوح تخریب متفاوت، یعنی کیلومترهای مختلف روی روغن پر شده جمع آوری شود. روانکاری نمونه های آزمایش شده بر اساس آزمون رایچرت ارزیابی شد.

از طیف‌سنجی FTIR برای مطالعه فرآیندهای تخریب (اکسیداسیون، نیتراسیون، سولفاته شدن، از دست دادن ZDDP) و آلودگی روغن‌های موتور (توسط آب، سوخت و دوده) استفاده شد. یکی از مهمترین پارامترهای فیزیکی روغن موتور ویسکوزیته سینماتیکی نیز پایش شد.

باید حواسمان باشد که روغن موتور ایرانول ریسینگ را به موقع تعویض کنیم و اینکه از چه روغنی برای موتور خود استفاده می کنیم بسیار اهمیت دارد

استفاده از روغن های موتور مرغوب همانند روغن موتور ایرانول ریسینگ برای جلوگیری از خراب شدن موتور و همچنین افزایش طول عمر آن بسیار موثر و کار آمد می باشد.

تجزیه و تحلیل همبستگی پارامترهای به‌دست‌آمده از روغن‌های موتور برای تعیین درجه وابستگی بین تخریب شیمیایی، کاهش آنتی‌اکسیدان و افزودنی ضد سایش ZDDP، آلودگی روغن‌های موتور، و سایش سطوح اصطکاک، یعنی روان‌کاری استفاده شد.

اگر شما می خواهید بهترین اکتان بنزین را خریداری کنید حتماً باید آن را متناسب با خودروی خود انتخاب نمایید. برای ارزیابی تأثیر تخریب فیزیکوشیمیایی و آلودگی روغن‌های موتور بر روان‌کاری آنها، دوازده نمونه از روان‌کننده‌های فرسوده از قطارهای موتوری راه‌آهن چک گرفته شد.

چهار روغن موتور تازه شماره 1-1، 2-1، 3-1، 4-1 به عنوان مرجع استفاده شد. روغن موتور (M7ADS III, M7ADS V, Urania LD) با کلاس ویسکوزیته SAE 15W-40 که دارای مشخصات مختلف موسسه نفت آمریکا (API) بود و روغن موتور (OMV) کلاس ویسکوزیته SAE 10W-40, API SL/CF بود. ارزیابی شده است.

روغن های فرسوده به عنوان بخشی از تعمیر و نگهداری قطار جمع آوری شد. برای اطمینان از سطوح مختلف تخریب و آلودگی، روغن‌های موتور در یک سوم، دو سوم و تقریباً در پایان فاصله زمانی تعویض از انواع مختلف قطارهای موتوری فهرست شده در جدول 1 گرفته شد.

شاید با این سوال موجه شده اید که صافی بنزین کوییک کجاست؟ برای M7ADS III و روغن موتور M7ADS V، فاصله تعویض 30000 کیلومتر برای روغن های Urania LD و OMV پس از 40000 کیلومتر توصیه می شود.

  • منابع:
  • تبلیغات: 
  1. ارگونومیت
  2. استفاده از قابلمه به جای کلاه
  3. نوارتیپ عجیبی که باعث غول پیکر شدن گیاهان می شود
  4. صندلی بسیار در سلامتی انسان مهم است