عرضه اینترنتی برنامه نویسی اندرروید c++

برنامه نویسی اندروید c++ در بازار ها به چه صورتی عرضه می شوند؟ برنامه نویسی اندروید c++ برای چه کسانی مورد استفاده قرار می گیرند؟
از بهترین نوع زبان های برنامه نویسی برنامه نویسی اندروید c++ است که کارایی بسیار بالای دارند. این نوع برنامه نویسی از مبتدی تا پیشرفته به کار برده می شوند. این نوع برنامه نویسی در بازار ها به صورت اینترنتی عرضه می شوند که معروف به عرضه اینترنتی می باشند.