پخش عمده برنامه نویسی اندروید حرفه ای

آیا کتاب ها، جزوات، سی دی ها و در حالت کلی بسته های آموزشی مختص برنامه نویسی اندروید حرفه ای به صورت عمده پخش می شود و دسترسی به آن ها آسان است؟
امروزه هر آنچه یک برنامه نویس نیاز دارد تا به کمک آن حرفه ای شود، شامل کتاب ها، جزوات، سی دی ها و نرم افزار ها به صورت عمده پخش می شود و دسترسی به آن ها بسیار آسان است. علاقه مندان با دسترسی به این امکانات می توانند برنامه نویسی اندروید حرفه ای را بیاموزند و یک برنامه نویس حرفه ای شوند.