پیاده سازی Fregment برنامه نویسی اندروید

اگر شما قصد دارید که برنامه نویسی اندروید را آموزش ببینید، باید بدانید که Fregment چیست و چگونه آن را پیاده سازی کنید. ما در ادامه آن را توضیح می دهیم.
Fregment درواقع نوع کوچکی از اکتیویتی ها می باشد که برای نمایش نما مورد استفاده قرار می گیرند؛ دقیقا همانند اکتییویتی ها. می توان گفت که فرگمنت ها درون اکتیویتی ها قرار می گیرند.
در صفحه نمایش های کوچک،اکتیویتی تمام صفحه را می گیرد؛ بنابراین از چند نما استفاده کرده و رابط کاربری برنامه را شکل می دهیم. اما اگر این برنامه را در تبلت که دارای صفحه نمایش بزرگتری است اجرا کنیم، برنامه بهم ریخته بنظر می آید و آن هم به این دلیل است که نمای ساخته شده برنامه، برای صفحه نمایش های کوچک می باشد و برای تبلت ها بایستی دوباره آن را طراحی کنید.
راه حل مشکل این است که از چند اکتیویتی کوچک استفاده کنیم که هر کدامشان دارای نمای خود باشند که این اکتیویتی های کوچک همان فرگمنت ها هستند.

منبع: آرادسئو