کفش کلارک تبریزی که از پوست انسان ساخته شده بود

ایملدا مارکوس تنها کسی نیست که شیفته کفش کلارک تبریز است، بسیاری از ما جفت های بی شماری کفش در کمد خود نیز داریم! از زمان اختراع کفش‌ها، کفش‌ها بخش اصلی بقا و فرهنگ مد ما بوده‌اند.

علاوه بر این که کفش‌ها غیرقابل انکار هستند، می‌توانند ظاهر خوبی به ما بدهند و احساس خوبی داشته باشیم.

اگر می‌خواهید در مورد کفش‌ها بیاموزید، این مطلب را بخوانید تا مزایای بی‌شماری را که از عشق ما به کفش ناشی می‌شود، بدانید.

در طول تاریخ، فرهنگ های مختلف انواع مختلفی از کفش ها را برای اهداف عملی مانند محافظت در برابر بیماری و آسیب ایجاد کرده اند.

به عنوان مثال، مصریان باستان برای محافظت از پاهای خود در برابر شن های داغ کفش می پوشیدند.

در یونان و روم باستان، مردم صندل می پوشیدند تا از کف مرمر سرد معابدی که در آن عبادت می کردند محافظت کنند.

مردان اروپایی در دهه 1500 چکمه های بلند می پوشیدند تا هنگام اسب سواری از پاهای خود در برابر گل و کثیفی محافظت کنند.

در دوران انقلاب صنعتی، طبقه کارگر کفش های چرمی تخت با زیره های لاستیکی می پوشیدند تا بتوانند تمام روز را در کارخانه ها کار کنند.

کفش ها همچنین در طول تاریخ به عنوان راهی برای نشان دادن موقعیت اجتماعی یا ثروت مورد استفاده قرار گرفته اند.

در چین باستان، رهبران عالی رتبه و افراد سلطنتی دمپایی های ابریشمی گلدوزی شده می پوشیدند تا نشان دهند که از بالاترین جایگاه برخوردار هستند.

در قرن شانزدهم، اروپایی‌های ثروتمند چکمه‌های چرمی پیچیده را به عنوان نشانه‌ای از موقعیت و اقتدار می‌پوشیدند.

برعکس، اعضای طبقه متوسط در طول انقلاب فرانسه پاپوش می پوشیدند تا علیه قوانین پوشاک سخت اشراف و سلسله مراتب اجتماعی سفت و سخت شورش کنند.

امروزه افراد ثروتمند معمولاً برای نشان دادن وضعیت مالی خود کفش های طراحی شده می پوشند.